Ne, varčevanje res ne deluje.

Če je temeljna predpostavka politike varčevanja, da država z interno devalvacijo (zadostnim znižanjem plač) poveča zunanjo konkurenčnost in se z izvozom povleče iz krize, potem ta politika v Grčiji ni delovala. Izvoz se ni bistveno premaknil, BDP je za 27% manjši, stopnja brezposelnosti znaša 27% (med mladimi 58%) in javni dolga se je iz 115 % BDP pred začetkom varčevanja povzpel na 176%.

V takšnih razmerah, s kakršnimi se sooča evro območje in vsa EU, niti ne more.

Advertisements